Violette quartet

VIOLETTE QUARTET je profesionálne dámske sláčikové kvarteto. Náš repertoár zahŕňa diela klasickej, jazzovej, filmovej aj populárnej hudby. Vystupujeme koncertne, na svadbách, recepciách i oslavách.Violette duet

VIOLETTE DUET vystupuje v zložení husle a klavír, prípadne dvoje huslí, alebo husle a violončelo. V prípade zoskupenia husle - klavír je k dispozícií široký repertoár od klasiky po filmovú a populárnu hudbu. Pri kombinácií 2 huslí, alebo huslí a violončela je repertoár orientovaný prevažne na klasickú hudbu.Violette solo

VIOLETTE SOLO - sólové vystúpenie huslistky je vhodné ako strhujúce a originálne ozvláštnenie vášho večierka, oslavy, vernisáže, krstu knihy...